آخرین اخبار و اطلاعات مرتبط با جامعه پزشکی

واكسن آنفلوآنزا در داروخانه‌هاي كشور توزيع شد

عضو هيات مديره انجمن علمي داروسازان ايران با تاكيد بر اينكه واكسن آنفلوآنزا ارتباطي با بيماري آنفلوآنزاي مرغي ندارد، گفت: استفاده از اين واكسن در پيشگيري از آنفلوآنزاي معمول در افرادي كه دچار نقايص سيستم ايمني هستند مانند سالمندان و افرادي كه در تماس با بيماران هستند مانند پزشكان و پرستاران بسيار مؤثر است.
دكتر فريبرز فرساد در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، اظهار كرد: از حدود يك ماه پيش تدارك واردات واكسن آنفلوآنزا صورت گرفت، از هفته گذشته به داروخانه‌هاي شبانه روزي ارسال و توزيع گسترده آن نيز به داروخانه‌هاي سطح كشور از چند روز پيش آغاز شد.
وي با بيان اين كه تقريبا تا هفته آينده توزيع عام و فراگير اين واكسن تمام خواهد شد، افزود: استفاده از واكسن آنفلوآنزا در پيشگيري از بروز اين بيماري در افرادي كه دچار نقص سيستم ايمني هستند مانند سالمندان و يا افرادي كه در حرفه پزشكي هستند و بيشتر در تماس با بيماران قرار دارند بسيار مؤثرست.
اين عضو هيات مديره انجمن‌ علمي داروسازان ايران استفاده از واكسن آنفلوآنزا را همچنين براي افرادي كه قصد سفر به مناطقي كه در آنها اپيدمي وجود دارد را دارند، مفيد دانست و بيان كرد: اين افراد مي‌توانند قبل از مسافرت نسبت به واكسيناسيون اقدام كنند و احتمال خطر بيماري را از اين طريق كاهش دهند.
دكتر فرساد با اشاره به اينكه هميشه در مورد واكسن‌ها، حساسيت‌ها و واكنش‌هاي خاصي وجود دارد، گفت: اين حساسيت‌ها به طور معمول خيلي كوتاه هستند و بعد از مدتي برطرف مي‌شوند، لذا مساله نگران كننده‌اي در ارتباط با اين فرآورده وجود ندارد.
عضو هيات مديره انجمن علمي داروسازان ايران در پايان با تاكيد بر اينكه واكسن آنفلوآنزا تنها در خصوص پيشگيري از آنفلوانزاي معمول در انسان استفاده مي‌شود، يادآور شد: اين واكسن ارتباطي با بيماري آنفلوآنزاي مرغي ندارد و تمام شايعات در اين زمينه نادرست است.
.

واكسن آنفلوآنزا در داروخانه‌هاي كشور توزيع شد

عضو هيات مديره انجمن علمي داروسازان ايران با تاكيد بر اينكه واكسن آنفلوآنزا ارتباطي با بيماري آنفلوآنزاي مرغي ندارد، گفت: استفاده از اين واكسن در پيشگيري از آنفلوآنزاي معمول در افرادي كه دچار نقايص سيستم ايمني هستند مانند سالمندان و افرادي كه در تماس با بيماران هستند مانند پزشكان و پرستاران بسيار مؤثر است.
دكتر فريبرز فرساد در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، اظهار كرد: از حدود يك ماه پيش تدارك واردات واكسن آنفلوآنزا صورت گرفت، از هفته گذشته به داروخانه‌هاي شبانه روزي ارسال و توزيع گسترده آن نيز به داروخانه‌هاي سطح كشور از چند روز پيش آغاز شد.
وي با بيان اين كه تقريبا تا هفته آينده توزيع عام و فراگير اين واكسن تمام خواهد شد، افزود: استفاده از واكسن آنفلوآنزا در پيشگيري از بروز اين بيماري در افرادي كه دچار نقص سيستم ايمني هستند مانند سالمندان و يا افرادي كه در حرفه پزشكي هستند و بيشتر در تماس با بيماران قرار دارند بسيار مؤثرست.
اين عضو هيات مديره انجمن‌ علمي داروسازان ايران استفاده از واكسن آنفلوآنزا را همچنين براي افرادي كه قصد سفر به مناطقي كه در آنها اپيدمي وجود دارد را دارند، مفيد دانست و بيان كرد: اين افراد مي‌توانند قبل از مسافرت نسبت به واكسيناسيون اقدام كنند و احتمال خطر بيماري را از اين طريق كاهش دهند.
دكتر فرساد با اشاره به اينكه هميشه در مورد واكسن‌ها، حساسيت‌ها و واكنش‌هاي خاصي وجود دارد، گفت: اين حساسيت‌ها به طور معمول خيلي كوتاه هستند و بعد از مدتي برطرف مي‌شوند، لذا مساله نگران كننده‌اي در ارتباط با اين فرآورده وجود ندارد.
عضو هيات مديره انجمن علمي داروسازان ايران در پايان با تاكيد بر اينكه واكسن آنفلوآنزا تنها در خصوص پيشگيري از آنفلوانزاي معمول در انسان استفاده مي‌شود، يادآور شد: اين واكسن ارتباطي با بيماري آنفلوآنزاي مرغي ندارد و تمام شايعات در اين زمينه نادرست است.

واكسن آنفلوآنزا در داروخانه‌هاي كشور توزيع شد

عضو هيات مديره انجمن علمي داروسازان ايران با تاكيد بر اينكه واكسن آنفلوآنزا ارتباطي با بيماري آنفلوآنزاي مرغي ندارد، گفت: استفاده از اين واكسن در پيشگيري از آنفلوآنزاي معمول در افرادي كه دچار نقايص سيستم ايمني هستند مانند سالمندان و افرادي كه در تماس با بيماران هستند مانند پزشكان و پرستاران بسيار مؤثر است.
دكتر فريبرز فرساد در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، اظهار كرد: از حدود يك ماه پيش تدارك واردات واكسن آنفلوآنزا صورت گرفت، از هفته گذشته به داروخانه‌هاي شبانه روزي ارسال و توزيع گسترده آن نيز به داروخانه‌هاي سطح كشور از چند روز پيش آغاز شد.
وي با بيان اين كه تقريبا تا هفته آينده توزيع عام و فراگير اين واكسن تمام خواهد شد، افزود: استفاده از واكسن آنفلوآنزا در پيشگيري از بروز اين بيماري در افرادي كه دچار نقص سيستم ايمني هستند مانند سالمندان و يا افرادي كه در حرفه پزشكي هستند و بيشتر در تماس با بيماران قرار دارند بسيار مؤثرست.
اين عضو هيات مديره انجمن‌ علمي داروسازان ايران استفاده از واكسن آنفلوآنزا را همچنين براي افرادي كه قصد سفر به مناطقي كه در آنها اپيدمي وجود دارد را دارند، مفيد دانست و بيان كرد: اين افراد مي‌توانند قبل از مسافرت نسبت به واكسيناسيون اقدام كنند و احتمال خطر بيماري را از اين طريق كاهش دهند.
دكتر فرساد با اشاره به اينكه هميشه در مورد واكسن‌ها، حساسيت‌ها و واكنش‌هاي خاصي وجود دارد، گفت: اين حساسيت‌ها به طور معمول خيلي كوتاه هستند و بعد از مدتي برطرف مي‌شوند، لذا مساله نگران كننده‌اي در ارتباط با اين فرآورده وجود ندارد.
عضو هيات مديره انجمن علمي داروسازان ايران در پايان با تاكيد بر اينكه واكسن آنفلوآنزا تنها در خصوص پيشگيري از آنفلوانزاي معمول در انسان استفاده مي‌شود، يادآور شد: اين واكسن ارتباطي با بيماري آنفلوآنزاي مرغي ندارد و تمام شايعات در اين زمينه نادرست است.

منتظر ابلاغ تعرفه‌هاي پزشكي از سوي دولت هستيمخبرگزاري فارس: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اينكه منتظر ابلاغ نرخ تعرفه هاي پزشكي از سوي دولت هستيم گفت: با توجه به ارسال نرخ اين تعرفه‌ها، از سوي كميته 3 نفره، به دولت، هنوز ابلاغي از صورت نگرفته است.

كامران باقري لنكراني امروز در حاشيه سيزهمين كنگره بيماريهاي مغز و اعصاب در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار اجتماعي فارس همچنين از خريد دستگاههاي جديد تصويربرداري به نام petscan براي اولين بار در كشور خبرداد و افزود: اين دستگاهها جزو دستگاههاي پيشرفته تصويربرداري در دنيا محسوب مي شوند كه استفاده از آن در دنيا حدود دو دهه سابقه دارد اما فقط چند سال است كه به عنوان يك دستگاه خدماتي به صورت گسترده مورد استفاده قرار مي‌گيرد و قبلا به صورت محدود از اين دستگاهها استفاده مي‌شد.
وي همچنين به مسئله بيماران خاص در كشور اشاره كرد و گفت: براي ارائه خدمات مطلوبتر به اين بيماران با همكاري وزارت رفاه كه بودجه اين بيماران را در اختيار دارد و سازمان مديريت و برنامه ريزي و همكاري مجلس درصدد تدوين يك برنامه راهبردي براي اين بيماران هستيم تا خدمت رساني به اين بيماران سامان بهتري بگيرد.
وي با اشاره به مشكلات بيماران ام اس در كشور ادامه داد: حدود هفت هزار نفر از بيماران خاص كشور را بيماران ام اس تشكيل مي دهند كه كه گران قيمت بودن داروهاي آنان باعث شده حدود 40 درصد كل مبلغ يارانه كشور كه 200 ميليون دلار است يعني 80 ميليون دلار سالانه فقط براي اين بيماران و خريد داروي بتااينترفرون براي آنان هزينه شود.
وي گفت: سال گذشته همچنين 200 ميليون تومان اعتبار علاوه بر هزينه داروي اين بيماران براي پرداخت فرانشيز بستري اين بيماران اختصاص يافت تا بستري اين بيماران در بيمارستانها كاملا رايگان انجام شود.
وزير بهداشت همچنين در پاسخ به سوالي در مورد طب مكمل در ايران توضيح داد: طب سنتي و مكمل يكي از سرمايه هاي ارزشمند پزشكي ايران است و كشور ما در كنار چين و هند جزو سه كشوري است كه داراي فلسفه و ميراث ارزشمندي از اين نظر است.
وي گفت: فعاليتهاي خوبي از دوره هاي گذشته براي علمي كردن طب سنتي و ارائه آن در مراكز دانشگاهي انجام شده كه به خصوص در دانشگاه مشهد اين فعاليتها بيشتر بوده است.
وي افزود: در زمان حاضر يك گروه 20 نفري براي فراگيري طب مكمل چيني و انتقال اين دانش به كشور به چين سفر كرده‌اند علاوه بر آن در تهران نيز مقدمات آموزش دانشگاهي طب سنتي ايراني فراهم شده است

پرونده آزمون دستياري پزشکي دوباره ورق خورد


علي عسگري ، نايب رئيس کميسيون اصل 90 مجلس با اعلام نهايي شدن گزارش کميسيون اصل 90 درباره پرونده آزمون دستياري پزشکي گفت : با همکاري وزارت بهداشت و درمان ، مدارک پزشکي متقلبان و متخلفاني که جرايم مربوط به خريد و فروش سوالات و اعمال منافي عفت آنان ثابت شود ، لغو مي شود.
نماينده مردم مشهد در گفتگو با خبرنگار ما افزود: طرز کار قوه قضاييه و مسوولان اجرايي در دولت گذشته در اين پرونده زيرسوال رفته است زيرا اين پرونده از سال 1377 در حال رسيدگي است و فراز و فرود زيادي ازجمله تعليق بازپرس رسيدگي کننده نخستين پرونده و تحت فشار بودن قاضي جديد که از سوي افراد متنفذ صورت گرفته ، داشته است.
ابعاد يک پرونده
رسيدگي به پرونده خريد و فروش سوالات آزمون دستياري پزشکي زماني آغاز شد که مرکز بسيج دانشجويي دانشگاه تهران ، علوم پزشکي تهران و برخي ديگر از شکات با ارائه شکايت هايي به کميسيون اصل 90 اعلام کردند؛ از سال 1377 آزمون دستياري تخصصي پزشکي به طور سالم برگزار نمي شود و تخلفات متعددي ازجمله افشا و خريد و فروش سوالات از سوي مسوولان مربوط ، فضاي نگران کننده اي ايجاد کرده و چون اميدي به پيگيري هاي قضايي نيست و پزشکان شرکت کننده در آزمون هاي ياد شده از مراجع داخلي نااميدند ، امکان مراجعه به سازمان هاي بين المللي ، مهاجرت نخبگان و سلب اعتماد عمومي به نهادهاي حکومتي وجود دارد.
بر اساس اخبار موجود ، کميسيون اصل 90 مجلس در گزارش نهايي خود از اين پرونده با اشاره به کوتاهي هاي صورت گرفته در دستگاه قضايي براي رسيدگي به اين پرونده تصريح کرده است : هر چند 6 نفر از متهمان پرونده در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران محکوميت بدوي شدند اما به نظر مي رسد اهتمام جدي براي کشف همه جوانب امر ، شناسايي ساير دست اندرکاران و تعقيب و مجازات ديگر متهمان - که احتمالا از نفوذ سازماني بيشتري برخوردار هستند- به عمل نيامده است.
بر اساس اين گزارش ، تغيير بي دليل برگزاري امتحان از تاريخ 16 بهمن 1382 به 14 اسفند 1382 با موافقت وزير وقت بهداشت و درمان ، معيوب بودن 11 درصد سوالات طراحي شده و عدم درج نام و نام خانوادگي و شماره داوطلب در دفترچه سوالات آزمون سال 1382 برخلاف رويه سنوات گذشته ، تراکم بي سابقه نمرات بسيار بالا در نتايج آزمون مزبور، تغييرات مکرر کليد آزمون ، مجموعه نشانه هايي است که شائبه تخلف و تقلب در نحوه برگزاري امتحانات ياد شده را افزايش داده است.
کميسيون اصل 90 تصريح کرده است : شايسته بود دادگاه رسيدگي کننده با عنايت به نشانه هاي مزبور در کشف ، تعقيب و مجازات تمام دست اندرکاران جرايم احصا شده ، جديت بيشتري به عمل مي آورد. براساس اين گزارش ، مفقود شدن پرونده هاي قضايي برخي متهمين در سالهاي 82 و 83 و بي سرانجام ماندن آن پرونده ها تاکنون ، با توجه به اهميت فوق العاده موضوع و نگراني افکار عمومي قابل توجيه نيست و بايد با مسوولان ذي ربط قضايي در اين باره يا عوامل مستقيم و غيرمستقيمي که در اين تخلفات دخالت داشتند، با جديت بيشتري برخورد شود.
کميسيون اصل 90 مجلس با تاکيد بر اين که مسوولان قضايي مربوط ، تقواي لازم و عدالت شرعي در رسيدگي به اين پرونده را نداشته اند ، تاکيد کرده است : جابه جايي بازپرس شعبه 12 دادسراي عمومي و انقلاب تهران که مدتها براي کشف ابعاد قضيه و بازجويي تمام متهمان پرونده اقدامات گسترده اي کرد و اشراف قابل توجهي به دست آورده بود و سپردن پرونده به قاضي جديد (با هر مصلحت انديشي که صورت گرفته باشد) شائبه خروج از بي طرفي برخي مسوولان اصلي دادسراي عمومي و انقلاب تهران را تقويت مي کند مخصوصا وقتي تعليق بازپرس شعبه مزبور آقاي (ط) بر اين روند غيرمنطقي اضافه شود. در همين ارتباط کميسيون نامه اي به آيت الله شاهرودي ، رئيس قوه قضاييه ارسال کرد، با اين مضمون که برخي گزارش هاي کتبي و مخصوصا شفاهي مسوول دادستاني تهران براي کسب موافقت در عزل و نصب برخي قضات مستقل و متدين و احيانا تعليق اين قبيل قضات بشدت قابل ترديد و تامل است.کميسيون اصل 90 مجلس براي اصلاح روشها و نظم بيشتر مسائل مربوط به آموزش تخصصي پزشکان پيشنهاد کرده است شوراي فرعي موجود حذف يا به نحوي با تشکيلات و شوراهاي موازي ادغام شود و در خصوص قرنطينه آزمون ها تدابير دقيق تري از سوي وزارت بهداشت و درمان انديشيده شود.

هنوز تصويب نامه‌اي در دولت در مورد تعرفه هاي پزشكي وجود ندارد


خبرگزاري فارس: مدير كل دفتر سلامت سازمان مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد: دولت هنوز تصويب نامه‌اي مبني بر تعيين تعرفه‌هاي پزشكي بخش دولتي ندارد، اما كميته‌اي را مسئول تعيين اين تعرفه‌ها كرده است.

حميدپور اصغر در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود:‌ مسئله تعيين تعرفه هاي پزشكي در بخش دولتي در هئيت دولت مطرح شده ولي هنوز تصويب نامه اي در اين زمينه وجود ندارد زيرا دولت تعيين اين تعرفه ها را به يك كميته سپرده تا ميزان تعرفه‌ها را تعيين كند.
سيد مويد علويان، معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در اين مورد به خبرنگار فارس گفت: آنچه در هيئت دولت تصويب شده است اين است كه يك كميته سه نفره جزئيات و ميزان تعرفه ها و نرخ ويزيت پزشكان و ساير خدمات درماني در بخش دولتي را تعيين كند تا بر اساس آن تعرفه هاي بخش دولتي اعلام شود.
وي افزود: بر اساس پيش نويس طرح آماده شده براي تعرفه هاي پزشكي، نرخ خدمات پزشكي در بخش دولتي حدود 20 درصد نسبت به سال گذشته افزايش مي‌يابد ولي هنوز نمي‌توان تعرفه هاي پزشكي بخش دولتي را اعلام كرد.
وزير بهداشت نيز پيش از اين اعلام كرده بود كه پيش نويس تعرفه هاي پزشكي بخش دولتي در جلسه روز يكشنبه دولت ارائه شد و قرار شد يك كميته سه نفره متشكل از نماينده وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان مديريت و برنامه ريزي نرخهاي تعرفه‌ها را محاسبه و اعلام كنند تا در جلسات بعدي دولت تصويب شود.
وي گفت: تعرفه هاي پزشكي بخش دولتي سال گذشته نيز 31 ارديبهشت ماه تصويب و اعلام شد. برخي روزنامه هاي كشور امروز خبر از تصويب و اعلام نرخ تعرفه هاي پزشكي دولتي را منتشر كرده بودند. سازمان نظام پزشكي يك ماه پيش تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي را بر مبناي تعرفه هاي پزشكي دولتي سال گذشته اعلام كرد اما مسئولان دولتي معتقدند اين تعرفه‌ها بايد بر اساس تعرفه هاي دولتي امسال محاسبه و اعلام شود و اين تعرفه ها را قانوني نمي دانند و معتقدند هنوز تعرفه هاي بخش خصوصي مصوب كميته 5 نفره سال گذشته بايد مبناي اجرا باشد.

تخلف در آزمون دستياري پزشكي محرز شده است


رئيس هيات تحقيق و تفحص از آزمون دستياري پزشكي گفت: گزارش تحقيق و تفحص از آزمون تخصصي دستياري پزشكي نهايي شده و در جلسه آينده كميسيون آموزش و تحقيقات مطرح و بررسي مي‌شود.
به گزارش فارس ، عليرضا زاكاني نماينده تهران امروز گفت: بر اساس تحقيق و تفحص از آزمون دستياري پزشكي سال 82، اصل تخلف محرز شده و حدود و ثغور و ميزان تخلف هم به كميسيون آموزش و تحقيقات گزارش مي‌شود.
وي افزود: گزارش تحقيق و تفحص بر اساس مستندات دقيق تهيه و ارايه شده است كه پس از تصويب در كميسيون آموزش و تحقيقات در صحن علني قرائت مي‌شود.
زاكاني درباره پيگيري قضايي موارد تخلف اظهار داشت: اقدامات قضايي مرحله بعدي است كه پس از قرائت در صحن علني در اين باره تصميم‌گيري مي‌شود. وي گفت: در گزارش تحقيق و تفحص اسامي افراد در اين زمينه ذكر شده است.

پايين بودن تعرفه متخصصان داخلي موجب خروج آنان از حرفه پزشكي مي‌شود

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دبيرخانه جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران، ايرج خسرونيا، ‌رئيس هيئت مديره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران، گفت: نبود نماينده جامعه پزشكان متخصص داخلي در شوراي عالي نظام پزشكي، موجب كاهش ضريب K تعرفه اين متخصصان شده است كه با توجه به بالا رفتن هزينه‌هاي بهداشتي درماني و افزايش سطح تورم نه تنها كاهش درآمد پزشكان متخصص داخلي در بيمارستان‌هاي خصوصي را در پي دارد بلكه تقليل درآمد آنان موجب نارضايتي جامعه پزشكان داخلي مي‌شود.
خسرونيا با اشاره به هزينه بالاي پرداختي توسط بيت‌المال براي آموزش يك پزشك، مهمترين عيب كاهش تعرفه پزشكان داخلي را خروج پزشكان از چرخه فعاليتهاي پزشكي عنوان كرد و يادآور شد: با اين حساب تمامي هزينه‌هايي كه بابت مراحل آموزش يك پزشك به نظام مالي كشور تحميل مي‌شود از بين‌خواهد رفت.
وي گفت: معاينه بيماران داخلي در بيمارستان‌هاي خصوصي و دولتي به وقت بيشتر و معاينه دقيقتري نياز دارد و انتظار مي‌رود همان‌طور كه براي متخصصان روانپزشك تعرفه بيشتري در نظر گرفته شده است، براي متخصصان داخلي نيز طرح و تعرفه مناسبي اعلام شود.
وي خاطرنشان كرد: اعتراض گروهي از متخصصان داخلي در ايام برگزاري هفدهمين كنگره در مركز همايش هاي رازي در سطح وسيعتري به سمع مردم و مسئولان خواهد رسيد. هفدهمين كنگره بين‌المللي جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران روزهاي 25 تا 28 ارديبهشت ماه در تهران برگزار مي‌شود.

تجليل از اساتيد پيشكسوت دانشگاه علوم پزشكي تهران

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي جهاد دانشگاهي ، در ابتداي اين مراسم رئيس جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران در سخناني با اشاره به اينكه معرفي الگوهاي علمي براي دانشجويان و ارج نهادن به جايگاه علم و دانش از مهمترين اهداف برگزاري اين همايش است،افزود:نكوداشت مقام اساتيد سنتي حسنه است و جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران قصد دارد با راه اندازي باشگاه اساتيد پيشكسوت اين حركت فرهنگي ارزنده را نهادينه سازد.
مصطفي فاطمي ادامه داد:با توجه به اينكه در فرهنگ ديني و ملي ايرانيان، اساتيد و علما جايگاه برجسته و ويژه‌اي دارند ، اقداماتي از اين دست مي تواند در بهره گيري تجربيات علمي و آموزشي استادان نقش مهمي را ايفاكند.
وي پيشكسوتان عرصه علم و دانش را الگوهاي عملي جوانان خواند و اظهار اميدواري كرد: برگزاري اين همايش زمينه ساز گسترش فرهنگ تجليل و قدرداني از معلمان و اساتيد در دانشگاه ها باشد .
در ادامه اين مراسم همچنين رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران طي سخناني ضمن قدرداني از زحمات دست‌اندركاران اين همايش ، اظهار داشت : بزرگداشت مقام اساتيد و پيشكسوتان اهل علم حركتي بسيار ارزشمند است و در كشور ما هرگاه به اساتيد توجه جدي شده و توانسته اند به شكل مناسب تجربيات خود را ارائه دهند ، علم و تحقيق و دانش نيز گسترش يافته است .
محمدباقر لاريجاني افزود:احترام به اساتيد يكي از اركان پيشرفت علمي كشور است و در حقيقت استادان پيشكسوت سرمايه هاي اصلي دانشگاه ها هستند ، زيرا تلاش اساتيد و اهل دانش است كه به توسعه علمي جامعه منجر مي شود.
وي به خدمات علمي اساتيد دانشگاه علوم پزشكي تهران اشاره كرد و يادآور شد : ارتباط مستمر با اساتيد پيشكسوت و حفظ و ضبط تجربيات ارزشمند آنان به شكل مكتوب از جمله مسايل مهمي است كه دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز به آن اهتمام دارد و به همين منظور راه اندازي دفتر دانش آموختگان دانشگاه را نيز در دستور كار قرار داده است.
رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران درخاتمه برپايي اين گونه مراسم هاي نمادين را ارزشمند توصيف كرد و برضرورت نكوداشت مقام و جايگاه استادان تاكيد كرد.
عليرضا يلدا از اساتيد پيشكسوت دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز در اين مراسم با تقدير از برگزاركنندگان اين همايش در سخناني اظهار داشت:قوام دولت ها و حكومت ها وابسته به دانشمندان و علماي جامعه است و در واقع اساتيد ثمره و ميوه باغ علم و دانش هستند و ارزش اساتيد نيز به علم و فضل آنهاست.
اين استاد پيشكسوت افزود : عالم و دانشمند بايد در راه خدمت به خلق و انسانيت گام بردارد و صرف نظر از تبحر علمي بايد دانش خود را خالصانه در راه خدا به كار گيرد.
در پايان اين مراسم،مهرداد رواقي فوق تخصص بيماريهاي پوست، ناصر كماليان فوق تخصص آسيب شناسي،مسعود امامي متخصص قارچ شناسي،محمد ملك متخصص بيماريهاي كودكان،حميد رحمت متخصص جراحي اعصاب،عباس پوستي متخصص فارماكولوژي،كاظم محمد متخصص آمار حياتي،ايرج ناظري متخصص قلب و عروق،ژاله محموديان متخصص دندانپزشكي كودكان و مجيد غفار پور متخصص نورولوژي 10 تن از اساتيد پيشكسوت دانشگاه علوم پزشكي تهران بودند كه مورد تقدير قرار گرفتند.

برخورد با پزشكان ناقض تعرفه‌هاي مصوب


رئيس سازمان نظام پزشكي گفت : با پزشكاني كه از سقف تعرفه‌هاي مصوب تخطي كنند , برخورد مي‌شود .
سيد شهاب الدين صدر با بيان اين كه بر اساس قانون , تعيين و اعلا‌م تعرفه هاي پزشكي در بخش خصوصي بر عهده سازمان نظام پزشكي است , تصريح كرد : با وجود آن كه بانك مركزي نرخ تورم سال 85 را 15 درصد اعلا‌م كرده بود , اين سازمان تعرفه هاي بخش خصوصي خدمات پزشكي را با متوسط 10 درصد افزايش اعلا‌م كرد.
تعرفه ويزيت پزشكان عمومي در بخش خصوصي امسال , 3500 متخصصان 6000 و فوق تخصص ها و روانپزشكان 7500 تومان اعلا‌م شده است .

تشريح توزيع كارنامه سي و سومين دوره آزمون پذيرش دستيار

كارنامه شركت كنندگان سي و سومين دوره آزمون پذيرش دستياري رشته‌هاي تخصصي باليني پزشكي و سومين دوره كارشناسي ارشد پزشكي ورزشي سال تحصيلي جاري براي هر يك از شركت كنندگاني كه موفق به كسب نمره حداقل 150 از 600 شده‌اند، از روز شنبه 16 اريبهشت ماه در همان محلهاي توزيع كارت توزيع مي‌شود.
دكتر بهرام عين‌الهي دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اين خبر به خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران، اظهار كرد: در كارنامه داوطلب علاوه بر مشخصات فردي، سهميه ثبت‌نامي و نمره داوطلب نيز درج مي‌شود.
وي با بيان اينكه احتساب حدنصابهاي پذيرش در سهميه مناطق محروم صرفا جهت رشته‌هاي مورد تقاضاي استان محروم انتخابي قابل اجراست، گفت: پذيرش در ديگر رشته‌ها بدون در نظر گرفتن حد نصابهاي سهميه مذكورانجام مي‌پذيرد.
همچنين داوطلبان استفاده از سهميه خانمها نيز مي‌توانند علاوه بر رشته‌هايي كه سهميه خانمها جهت آن مورد احتساب قرار مي‌گيرد، نسبت به انتخاب ديگر رشته‌هاي مورد علاقه خود با توجه به دفترچه راهنما اقدام كنند، با اين حال مزاياي سهميه خانمها فقط در رشته‌هاي تخصصي جراحي استخوان و مفاصل، ‌جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي، جراحي مغز و اعصاب، چشم پزشكي، روانپزشكي،‌گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي قلب و عروق، جراحي عمومي و راديولوژي با در نظر گرفتن درصدهاي مربوطه مورد احتساب قرار مي‌گيرد.
وي با اشاره به داوطلبان سي و سومين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي و سومين دوره كارشناسي ارشد پزشكي ورزشي كه در حال انجام خدمت نظام وظيفه خود در مناطق با ضريب محروميت چهار پنجم و يا محرومتر، بعنوان پيام آور بهداشت هستند، تصريح كرد: با توجه به عدم وصول جوابيه استعلام از ستاد مشترك كل نيروهاي مسلح، آن دسته از اين داوطلبان كه موفق به اتمام خدمات خود تا تاريخ پايان شهريور نمي‌شوند مشمول استفاده از مفاد قسمت ج مندرجات كميسيون مواد 2 و 3 آيين نامه اجرايي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان شناخته نشده و مجاز به انتخاب رشته - محل نمي‌باشند. بنابراين اين افراد از انتخاب رشته - محل خودداري كنند.
وي با اشاره به آخرين مهلت ارسال فرم انتخاب رشته، اظهار كرد: كليه داوطلبان بايد نسبت به انتخاب رشته - محل‌هاي آموزشي مورد علاقه خود به ترتيب اولويت اقدام نموده و فرم انتخاب رشته - محل تكميل شده خود را حداكثر تا ساعت 16 روز سه شنبه 19 ارديبهشت به حوزه مربوط كه فرم انتخاب رشته - محل را از آنجا دريافت نموده‌اند،‌تحويل دهند.
به گفته وي، در رشته‌هايي كه ظرفيت پذيرش آن 2 نفر مي‌باشد، در صورت داشتن شرايط لازم و به شرط كسب حد نصاب نمره، 1 نفر رزمنده،‌ مازاد بر ظرفيت پذيرفته مي‌شود. همچنين درخواست تغيير، كاهش يا افزايش در كد رشته محلهاي انتخابي و يا ابطال فرم انتخاب رشته محل بعد از تحويل فرم انتخاب رشته امكان پذير نيست وارسال فرم انتخاب رشته محل از طريق پست به هيچ عنوان پذيرفته نخواهد شد.
نحوه اعلام اعتراض داوطلبان
دكتر عين‌الهي در رابطه با نحوه اعتراضات به مندرجات كارنامه، گفت: اگر داوطلبان در مندرجات كارنامه ازجمله نام خانوادگي، نام، شماره شناسنامه،‌ سال تولد و سهميه ثبت نام به استناد مندرجات فرم ثبت نام شركت در آزمون و با توجه به مداركي كه ارسال نموده‌اند تفاوتي مشاهده مي‌كنند، بايد يك نسخه كپي از كارنامه تهيه و دور مورد و يا موارد متفاوت را در كپي كارنامه با خودكار قرمز مشخص و مورد تناقض را بالاي آن بنويسيد و به مسئول توزيع كارنامه بهمراه فرم انتخاب رشته محل در دانشگاه محل توزيع، تحويل دهند. در اين راستا اعتراضات واصله به سوالات توسط مسئولين ذيصلاح بررسي و نتيجه آن در تصحيح اوراق امتحاني اعمال گرديده است نتايجي كه در كارنامه داوطلب درج گرديده است حاصل اعمال آخرين اصلاحات و تغييرات در كليد مي‌باشد.
دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت ادامه داد: داوطلبان متقاضي رشته كارشناسي ارشد پزشكي ورزشي نيز بايد رشته محلهاي مورد نظر خود را با توجه به جداول شماره 1 و 2 اين راهنما در فرم انتخاب رشته محل درج كنند.
وي تاكيد كرد: براساس مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اگر هر يك از داوطلبان سي و سومين دوره آزمون پذيرش دستيار در يكي از رشته‌هاي تخصصي پذيرفته شوند، ولي ثبت‌نام نكنند و يا پس از ثبت‌نام به هر نحو انصراف دهند، مجاز به شركت در آزمون دوره بعد نخواهند بود. همچنين كساني كه در پذيرش مرحله اول پذيرفته نشده باشند چنانچه تمايل ندارند كه در مرحله جايگزين پذيرش شركت كنند بايد حداكثر تا 31 مرداد به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مراجعه و كتبا انصراف خود را از پذيرش در مرحله جايگزين اعلام كنند، در غير اينصورت در پذيرش مرحله جايگزين در نظر گرفته شده و در صورت قبولي و عدم ثبت نام مجاز به شركت در آزمون دوره بعد نخواهند بود.
وي افزود: داوطلباني كه درخواست بازبيني پاسخنامه، رتبه بندي كارنامه و سهميه اعلامي خود را دارند با تكميل نمودن فرم درخواست بازبيني ضميمه دفترچه راهنما و تحويل آن به دانشگاه محل ثبت نام ، درخواست خود را ارائه كنند.
وي با بيان اينكه ظرفيت پذيرش نهايي در سي و سومين دوره پذيرش دستيار رشته‌هاي تخصصي باليني پزشكي و سومين دوره پذيرش كارشناسي ارشد پزشكي ورزشي بيش از 1500 نفر است، گفت: ظرفيت پذيرش دستيار در دانشگاه اروميه 25 نفر، دانشگاه اصفهان 123 نفر، دانشگاه اهواز 91 نفر، دانشگاه ايران 166 نفر، دانشگاه بابل 18 نفر، دانشگاه بندرعباس 11 نفر، دانشگاه تبريز 100 نفر، دانشگاه تهران 27 نفر، دانشگاه زاهدان 33 نفر،‌ دانشگاه زنجان 9 نفر، دانشگاه سمنان 9 نفر، دانشگاه شهيد بهشتي 232 نفر، دانشگاه شيراز 110 نفر، دانشگاه كاشان 14 نفر، دانشگاه كرمان 40 نفر، دانشگاه كرمانشاه 32 نفر، دانشگاه گيلان 33 نفر، دانشگاه قزوين 23 نفر، دانشگاه مازندران 26 نفر، دانشگاه مشهد 107 نفر، دانشگاه همدان 17 نفر، دانشگاه يزد 19 نفر، دانشگاه ارتش 3 نفر، دانشگاه بقيه الله 13 نفر، دانشگاه بهزيستي 6 نفر، دانشگاه كردستان 4 نفر، دانشگاه اراك 6 نفر و دانشگاه اردبيل 3 نفر تعيين شده است.

نتايج اوليه آزمون دستياري 16ارديبهشت اعلام مي‌شود

نتايج نهايي و اسامي پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستياري وزارت بهداشت اوايل شهريور ماه اعلام مي‌شود.
دكتر محمدعلي محققي، معاون آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه نتايج مرحله اول آزمون پذيرش دستياري وزارت بهداشت در 16 و 17 ارديبهشت اعلام مي‌شود، اظهار كرد: پس از توزيع كارنامه و انتخاب رشته نتايج نهايي پذيرفته شدگان اوايل شهريور ماه اعلام مي‌شود.
وي با بيان اينكه آزمون امسال پذيرش دستياري در صحت و سلامت كامل برگزار شد، تصريح كرد: با اين حال رسيدگي به اعتراضات مستند منجر به حذف برخي از سوالات شد.
وي با بيان اينكه ظرفيت نهايي پذيرش هنوز نهايي نشده است، گفت: ظرفيت پذيرش دستيار پزشكي به نياز سيستم سلامت كشور بستگي دارد و طي آن در برخي رشته‌ها افزايش ظرفيت و در برخي ديگر از رشته‌ها مانند اطفال و پزشكي اجتماعي كاهش ظرفيت داشته‌ايم.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Search Engine Submission and Optimization
online college and university online
Casino Games